Profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje (CZ.1.07/1.3.00/48.0091)

(OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1 – počáteční vzdělávání, 7.1.3 – další vzdělávání pracovníků škol a školských pracovníků)

 

Popis projektu

Projekt je systémově orientovaný především pro pedagogické pracovníky mateřských škol. Je zaměřen na posílení znalostí v oblasti polytechnických vědomostí, které napomohou zlepšit znalosti a kreativnost pedagogů.

Dalším cílem je čerpat zkušenosti ze znalostí jiných mateřských škol jak v tuzemsku, především Montessori školy, tak mateřských škol v zahraničí, kde je rozdílný přístup k předškolním dětem a v neposlední řadě zajistit osobnostní a sociální rozvoj pedagogů absolvováním vzdělávacích programů zajišťující jejich profesní a osobní rozvoj.

Cílů projektu chceme dosáhnout proškolením vzdělávacích kurzů zaměřených na polytechnické znalosti, měkké dovednosti a získané znalosti porovnat s jinými mateřskými školami jak v České republice, tak v zahraničí.

Aktivita:

Úvodní kolo workshopů

KRAJ

DATUM

ČAS

MÍSTO

Jihomoravský

2. 9. 2014

14:00

BRNO – Středisko služeb

Jihočeský

1. 9. 2014

14:00

Č. BUDĚJOVICE - U Výstaviště 1415 (LEGRO CONSULT s.r.o.)

Plzeňský

26. 8. 2014

13:00

TACHOV - MŠ Pošumavská

 

Výběrové řízení k 25. 8. 2014:

V návaznosti na zajištění klíčových aktivit projektu vyhlašuje společnost LEGRO CONSULT s.r.o. veřejné výběrové řízení na zakázku:

Vzdělávací kurzy - profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol

Detailní informace jsou k dispozici v dokumentech:

výzva k podání nabídky ke stažení zde

zadávací dokumentace ke stažení zde

 

Oznámení o zrušení výběrového řízení:

ke stažení zde

 

Výběrové řízení k 3. 9. 2014:

V návaznosti na zajištění klíčových aktivit projektu vyhlašuje společnost LEGRO CONSULT s.r.o. veřejné výběrové řízení na zakázku:

Vzdělávací kurzy - profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol

Detailní informace jsou k dispozici v dokumentech:

výzva k podání nabídky ke stažení zde

zadávací dokumentace ke stažení zde

 

Aktivita:

Druhé kolo workshopů

KRAJ

DATUM

ČAS

MÍSTO

Jihomoravský

27. 11. 2014

17:00

Restaurace ONYX, Brno

Jihočeský

9. 12. 2014

17:30

Restaurace U Flíčků

České Budějovice

Plzeňský

3. 12. 2014

16:30

Restaurace River, Tachov

Vzdělávací kurzy v roce 2015 budou zahájeny dne 6.1. 2015 v Českých Budějovicích vzdělávacím kurzem Práce s papírem, 7.1. 2015 v Tachově vzdělávacím kurzem Komunikační dovednosti a 8.1. 2015 v Brně vzdělávacím kurzem Práce s papírem.

 

Aktivita:

Zahraniční stáže

Cílová destinace

Termín

Specifikace místa

Velká Británie

9. – 13. 2. 2015

Leeds

Francie

18. – 22. 5. 2015

Nancy

Itálie

9. – 13. 3. 2015

Vicenza

 

Výběrové řízení k 9. 12. 2014:

V návaznosti na zajištění klíčových aktivit projektu vyhlašuje společnost LEGRO CONSULT s.r.o. veřejné výběrové řízení na zakázku:

Zahraniční stáže – Francie, Itálie, Velká Británie

Detailní informace jsou k dispozici v dokumentech:

zadávací dokumentace ke stažení zde

výzva k podání nabídky ke stažení zde

 

Výběrové řízení k 14. 1. 2015:

V návaznosti na zajištění klíčových aktivit projektu vyhlašuje společnost LEGRO CONSULT s.r.o. veřejné výběrové řízení na zakázku:

Materiálové vybavení projektu

Detailní informace jsou k dispozici v dokumentech:

zadávací dokumentace ke stažení zde

výzva k podání nabídky ke stažení zde

 

Výběrové řízení k 16. 1. 2015:

V návaznosti na zajištění klíčových aktivit projektu vyhlašuje společnost LEGRO CONSULT s.r.o. veřejné výběrové řízení na zakázku:

Materiálové vybavení projektu – polytechnické vybavení

Detailní informace jsou k dispozici v dokumentech:

zadávací dokumentace ke stažení zde

výzva k podání nabídky ke stažení zde

 

Zahraniční stáže:

Zahraniční stáže realizované v rámci tohoto projektu mají za úkol poskytnout tuzemským pedagogům mateřských škol možnost srovnání s praxí a zavedenými principy ve vybraných státech Evropské unie. I přes členství všech vybraných zemí v EU (Velké Británie, Francie, Itálie) zde existují legislativní, organizační, politické a společenské rozdíly, které mohou být inspirací a návodem, jak obohatit současnou praxi předškolního vzdělávání v ČR.

Témata diskusí v jednotlivých zahraničních MŠ budou zaměřená např. na:

 • legislativní úpravu předškolního vzdělávání a výchovy
 • rozsah poskytovaných služeb MŠ
 • financování provozu MŠ
 • roční provoz
 • denní režim
 • reakce na módní trendy
 • polytechnické aktivity
 • outdoor aktivity
 • odpovědnosti rodičů a pedagogů při výjezdových aktivitách
 • sledování a rozvoj talentů, individuální přístup
 • zdravotní způsobilost žáků a pedagogů, školní úrazovost
 • ... a další

 

Zahraniční odborná stáž - Velká Británie:

V rámci projektu Profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje (CZ.1.07/1.3.00/48.0091) byla uspořádána zahraniční odborná stáž pro pracovníky mateřských škol do Velké Británie (16. - 20. 2. 2015), kde tyto pracovnice měly možnost porovnat principy předškolního vzdělávání.

Hlavním organizačním partnerem byla Národní asociace mateřských škol (NDNA - National daily nurseries association). Pracovnice navštívily řadu mateřských škol, které byly záměrně vybrány tak, aby ukázaly různé sociální a organizační prostředí. Celý tým pracovnic se shodl na faktu, že řada prvků předškolní výchovy běžně užívaných ve Velké Británii je možno aplikovat i do tuzemských podmínek.
V rámci tohoto projektu budou realizovány ještě odborné stáže do Itálie a Francie. Tím projekt nabízí možnost komparace a aplikace nových prvků do současně užívaných postupů a obohatit tak systém předškolní výchovy v ČR.
 
Celková závěrečná zpráva je ke stažení zde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahraniční odborná stáž - Itálie:
 
V rámci projektu Profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje (CZ.1.07/1.3.00/48.0091) byla uspořádána zahraniční odborná stáž pro pracovníky mateřských škol do Itálie (16. - 20. 3. 2015), kde tyto pracovnice měly možnost porovnat principy předškolního vzdělávání. Stáž byla účastníky kladně hodnocena a řada nových poznatků by mohla být implementována i do českého předškolního vzdělávání.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahraniční odborná stáž - Francie:
 
V rámci projektu Profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje (CZ.1.07/1.3.00/48.0091) byla uspořádána zahraniční odborná stáž pro pracovníky mateřských škol do Itálie (4. - 8. 5. 2015), kde tyto pracovnice měly možnost porovnat principy předškolního vzdělávání. Stáž byla účastníky kladně hodnocena a řada nových poznatků by mohla být implementována i do českého předškolního vzdělávání.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuzemské odborné stáže:
 
Cílová destinace Termín Místo Poznámka
Plzeňský kraj 13. - 15. 4. 2015 Tachov Lesní školka, Montessori školka, "klasická" školka
Jihomoravský kraj 27. - 29. 4. 2015 Brno Lesní školka, Montessori školka, "klasická" školka
Účastnice z Jihočeského kraje se zúčastní tuzemských stáží v jedné z výše uvedených lokalit.

 

 

Závěrečný workshop:

 

Rádi bychom vás pozvali na závěrečný workshop projektu Profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje (CZ.1.07/1.3.00/48.0091), který se bude konat 20. 8. 2015 v Hotel Relax U Drsů v Táboře. Tento workshop bude věnován celkovému zhodnocení projektu, zodpovězení otázek, formálnímu vyhodnocení a oficiálního ukončení realizační části projektu.

 

Více informací naleznete v pozvánce.

 

 

Závěrečná evaluační zpráva:

 

ke stažení zde

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.