Projekt: Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji v oblasti měkkých dovedností, kvality, environmentu a bezpečnosti

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.08/04.0011

Projekt je zaměřen na tvorbu vzdělávacích programů tj. pro zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kvality, environmentu, bezpečnosti a měkkých dovedností prostřednictvím moderních vzdělávacích metod-školení hrou, AHA efektu a e-learningu.

Realizace projektu: 1. 1. 2012 – 31. 1. 2013.

Jedná se o specializované vzdělávání, které umožní cílové skupině absolvovat ucelený soubor vzdělávacích aktivit, které v současné době reflektují na potřeby zvyšování kvality řízení. Součástí tvorby vzdělávacích programů bude implementace modelu výuky prostřednictvím e-learningu.  

Základním cílem je vytvoření čtyř vzdělávacích programů, které projdou pilotním ověřením u cílové skupiny, tedy u 20 řídících pracovníků škol a školských zařízení Plzeňského kraje.

Čtyři nové vzdělávací programy vytvoří metodikové ve spolupráci s oponenty.

-         Program managementu kvality CAF: bude zaměřen na procesy ve školách a školských zařízeních, na postupy řízení, kontrolu kvality, preventivní opatření, cíle a nástroje k dosažení cílů v oblasti kvality a řízení

-         Program managementu environmentu: bude zaměřen na specifikaci právních požadavků a norem, principy dodržování, hodnocení, řízení dokumentace, realizace preventivních a nápravných opatření, aplikace legislativních požadavků

-         Program managementu bezpečnosti: bude zaměřen na specifikaci právních požadavků a norem, principy dodržování, hodnocení, řízení dokumentace, realizace preventivních a nápravných opatření, aplikace legislativních požadavků a řízení dokumentace

-         Program měkké dovednosti: bude se skládat z nástrojů potřebných k zvyšování řídících schopností v oblasti komunikace, řízení a vedení lidí, asertivity, zvládání konfliktů, organizace úkolů, stres management, motivace a hodnocení.

Před ukončením programu bude realizována jednodenní stáž u škol a školských zařízení v Ústeckém kraji. Stáže se zúčastní metodici pro oblast kvality, environmentu, bezpečnosti a měkkých dovedností a cílová skupina, tj. 20 řídících pracovníků. Stáž bude provedena u škol zapojených do projektu "Kvalitní management ve vzdělání - cesta k úspěchu" realizovaného Střední školou služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu.

Po pilotním ověření, stáži a dopracování jednotlivých metodik budou jednotlivé vzdělávací programy akreditovány u MŠMT.

 

POSTUP REALIZACE:

01 - 03/2012: 

seznámení týmu s projektem,

schůzky týmu,

výběr metodiků, oponentů a koordinátora e-learningu, schůzky s metodiky, oponenty a koordinátorem e-learningu: pracovní podmínky,

zpracovávání podkladů pro výběrové řízení,

schůzky s metodiky, oponenty a koordinátorem e-learningu k obsahové a formální podobě metodik (nových vzdělávacích programů),

vyhlášení výběrového řízení,

zahájení práce metodiků na nových vzdělávacích programech,

zpracování plánu publicity projektu,

zpracování cash-flow projektu,

oslovení cílové skupiny

 

04 - 06/2012

dokončení výběrového řízení,

podání průběžné monitorovací zprávy č. 1, doplnění této zprávy, schválení MZ č. 1,

upřesňování cílové skupiny - osobní schůzky a další kontakty s účastníky pilotního vzdělávání,

pokračování práce metodiků na nových vzdělávacích programech, komunikace s metodiky a oponenty, kontrola jejich práce,

kontrola práce jednotlivých členů projektu,

schůzky týmu,

realizace opatření publicity

 

07 - 09/2012

podání průběžné monitorovací zprávy č. 2, doplnění této zprávy, schválení MZ č. 2,

upřesňování cílové skupiny - osobní schůzky a další kontakty s účastníky pilotního vzdělávání,

dokončení práce metodiků na nových vzdělávacích programech, komunikace s metodiky a oponenty, kontrola jejich práce, - výsledkem jsou hotová skripta a testové otázky pro 4 nové vzdělávací programy,

vytvoření e-learningu pro účastníky pilotního školení,

kontrola práce jednotlivých členů projektu,

schůzky týmu,

realizace opatření publicity,

zahájení přípravy a zajištění pilotního vzdělávání,

zajištění stáže pro účastníky pilotního vzdělávání

 

10 - 12/2012

podání průběžné monitorovací zprávy č. 3, doplnění této zprávy, schválení zprávy MZ 3,

pilotní vzdělávání pro cílovou skupinu:

4. 10. 2012 - program Kvalita/CAF

17. 10. 2012 - program Bezpečnost

24. 10. 2012 - program Měkké dovednosti

1. 11. 2012 - program - Environment

15. 11. 2012 - program Měkké dovednosti

29. 11. 2012 - program Bezpečnost

6. 12. 2012 - program Kvalita/CAF

13. 12. 2012 - program Environment

využívání e-learningu účastníky pilotního školení,

dopracování skript metodiky na základě poznatků z pilotního školení,

stáž pro cílovou skupinu ve Varnsdorfu - téma: ISO a kvalita ve školství (8. 11. 2012),

zahájení přípravy akreditace nového programu,

veřejnosprávní kontrola na místě - Plzeňský kraj (5. - 6. 12. 2012),

kontrola práce jednotlivých členů projektu,

schůzky týmu,

realizace opatření publicity

 

01/2013

podání žádosti o sloučení 4. průběžné a závěrečné monitorovací zprávy, schválení žádosti

dopracování akreditace podle připomínek MŠMT, získání akreditace: 1. 3. 2013 

postupné vypracování a podání závěrečné monitorovací zprávy se žádostí o platbu (termín podání do 30. 3. 2013)

ukončení projektu

 

Studijní materiály:


V případě vašeho zájmu nám, prosím, zašlete vyplněnou přihlášku:


____________________________________________________________________________

Termíny kurzů 2015

Jarní termíny

Kurzy "Kvalita" - 3. 2., 17. 2. 2015

 

Kurzy "Bezpečnost" - 3. 3., 17. 3. 2015

 

Kurzy "Měkké dovednosti" - 7. 4., 21. 4. 2015

 

Kurzy "Environment" - 5. 5., 19. 5. 2015


Podzimní termíny

Kurzy "Kvalita" - 15. 9., 29. 9. 2015

Kurzy "Bezpečnost" - 13. 10., 27. 10. 2015

Kurzy "Měkké dovednosti" - 10. 11., 24. 11. 2015

Kurzy "Environment" - 2 12., 15. 12. 2015


Místo konání: Univerzitní 22 (Západočeská univerzita), Plzeň (konkrétní informace budou zaslány před zahájením kurzu)


Cena kurzu: 1 800 Kč za dvoudenní kurz (občerstvení zajištěno)


Pozn.: Každý kurz trvá 16h (tedy každý den po 8h). Ke každému kurzu jsou zpracovány další materiály v aplikaci e-learning. Tento doplňkový typ samostudia je vnímán jako nedílná součást vzdělávání ve výše uvedených oblastech. Studium pomocí e-learningu je koncipováno na cca 5h.

 

Termíny kurzů 2016

Jarní termíny

Kurzy "Kvalita" - 4. 2., 18. 2. 2016

 

Kurzy "Bezpečnost" - 3. 3., 17. 3. 2016

 

Kurzy "Měkké dovednosti" - 7. 4., 21. 4. 2016

 

Kurzy "Environment" - 19. 5., 2. 6. 2016

 

Podzimní termíny

Kurzy "Kvalita" - 22. 9., 6. 10. 2016

Kurzy "Bezpečnost" - 20. 10., 2. 11. 2016

Kurzy "Měkké dovednosti" - 9. 11., 24. 11. 2016

Kurzy "Environment" - 1. 12., 15. 12. 2016

 

Místo konání: Univerzitní 22 (Západočeská univerzita), Plzeň (konkrétní informace budou zaslány před zahájením kurzu)

 

Cena kurzu: 1 800 Kč za dvoudenní kurz (občerstvení zajištěno)

 

Pozn.: Každý kurz trvá 16h (tedy každý den po 8h). Ke každému kurzu jsou zpracovány další materiály v aplikaci e-learning. Tento doplňkový typ samostudia je vnímán jako nedílná součást vzdělávání ve výše uvedených oblastech. Studium pomocí e-learningu je koncipováno na cca 5h.

 

 

Termíny kurzů 2017

Jarní termíny

Kurzy "Kvalita" - 1. 2., 15. 2. 2017

 

Kurzy "Bezpečnost" - 1. 3., 15. 3. 2017

 

Kurzy "Měkké dovednosti" - 5. 4., 26. 4. 2017

 

Kurzy "Environment" - 10. 5., 24. 5. 2017

 

Podzimní termíny

Kurzy "Kvalita" - 20.9., 4. 10. 2017

Kurzy "Bezpečnost" - 18. 10., 25. 10. 2017

Kurzy "Měkké dovednosti" - 8. 11., 22. 11. 2017

Kurzy "Environment" - 29. 11., 13. 12. 2017

 

Místo konání: Univerzitní 22 (Západočeská univerzita), Plzeň (konkrétní informace budou zaslány před zahájením kurzu)

 

Cena kurzu: 1 800 Kč za dvoudenní kurz (občerstvení zajištěno)

 

Pozn.: Každý kurz trvá 16h (tedy každý den po 8h). Ke každému kurzu jsou zpracovány další materiály v aplikaci e-learning. Tento doplňkový typ samostudia je vnímán jako nedílná součást vzdělávání ve výše uvedených oblastech. Studium pomocí e-learningu je koncipováno na cca 5h.

 

 

 


 

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem.