Projekt: Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v Jihočeském kraji v oblasti měkkých dovedností, kvality, environmentu a bezpečnosti

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.06/04.0043

Realizace projektu 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

Cílem projektu je vytvoření nadstavbových vzdělávacích programů pro zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti měkkých dovedností, kvality, environmentu, bezpečnosti a ICT (SW nástroj na efektivní řízení dokumentace).

Projekt vychází ze zkušeností a výsledků projektu realizovaného ve Varnsdorfu – Kvalitní management ve vzdělání - cesta k úspěchu. Nabízí specializované vzdělávání, které umožní cílové skupině absolvovat ucelený soubor vzdělávacích aktivit, které v současné době reflektují na potřeby zvyšování kvality řízení. Jeho hlavním cílem je vytvoření vzdělávacích programů jako progresivního a efektivního nástroje, který zajistí zvýšení schopností a kompetencí jednotlivých řídících pracovníků nutných pro jejich kariérní rozvoj pro oblast řízení a personální politiky. Po absolvování tohoto programu bude cílová skupina schopna pochopit principy managementu kvality, environmentu a bezpečnosti, řídit dokumenty a záznamy pomocí inovovaného SW nástroje na řízení dokumentace, provádět strategická rozhodnutí, osvojí si základní schopnosti v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností.

V rámci projektu bude vytvořeno pět vzdělávacích programů. Jedná se o vzdělávací program kvalita, měkké dovednosti, environment, bezpečnost a dále inovace SW na řízení dokumentace. V rámci této inovace bude tento SW přizpůsoben potřebám řízení dokumentace škol a školských zařízení, a to takovým způsobem, aby byl vytvořen uživatelsky přátelský a snadno ovladatelný nástroj.

Výše uvedené vzdělávací programy následně projdou pilotním ověřením u cílové skupiny, kterou tvoří 20 řídících pracovníků škol a školských zařízení Jihočeského kraje.

V průběhu programu se cílová skupina, spolu s jednotlivými metodiky zúčastní jednodenní stáže u škol a školských zařízení v Ústeckém kraji zapojených do projektu "Kvalitní management ve vzdělání - cesta k úspěchu", který realizovala Střední škola služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu.

Po pilotním ověření, stáži a dopracování jednotlivých metodik budou jednotlivé vzdělávací programy akreditovány u MŠMT.

 

Realizace projektu:

 

1. Monitorovací období: leden až březen 2012

V tomto období se realizační tým seznámil s obsahem projektu, byli vybráni metodici a oponenti pro jednotlivé vzdělávací programy, které budou v rámci projektu vytvořeny. Na společné schůzce se metodici a oponenti seznámili s pracovními podmínkami, včetně požadavků na obsahové a formální podoby metodik a začali je zpracovávat.

V rámci publicity projektu byl uveřejněn článek informující širokou veřejnost o zahájení realizace projektu.

V závěru tohoto období bylo vyhlášeno výběrové řízení na materiální vybavení a softwarovou podporu e-learningu.

 

2. Monitorovací období: duben až červen 2012

V průběhu druhého monitorovacího období bylo ukončeno a vyhodnoceno výběrové řízení a podepsána smlouva s dodavatelem materiálního vybavení a softwarové podpory e-learningu. Dále byla podána 1. monitorovací zpráva.

 

3. Monitorovací období: červenec až září 2012

V tomto monitorovacím období byla odevzdána 2. monitorovací zpráva, byly dokončeny metodiky jednotlivých vzdělávacích programů včetně e-learningových částí. Metodici dále vytvořili testovací otázky. Byly zahájeny přípravy pilotních vzdělávacích kurzů. V průběhu září se uskutečnily první kurzy SW na řízení dokumentace a programu Kvalita.

 

4. Monitorovací období: říjen až prosinec 2012

V průběhu měsíce října se uskutečnily další kurzy nově vytvořených vzdělávacích programů a byla odevzdána 3. monitorovací zpráva. Na konci měsíce října byl publikován článek informující širokou veřejnost o zahájení realizace pilotních kurzů. Na začátku měsíce listopadu byla odeslána žádost o akreditaci nově vytvořeného vzdělávacího programu. Dne 26. 11. 2012 proběhla veřejnosprávní kontrola projektu na místě. Dne 13. 12. 2012 proběhl poslední z pilotních kurzů. K 31. 12. 2012 byla ukončena realizace projektu.

 

1. 3. 2013 byla udělena akreditace k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Studijní materiály: 

Environment_v2.pdf (1 MB)
Modul Environmet - verze 2 

 

_______________________________________________________________________

Termíny 2015

Modul Bezpečnost

5. 3., 19. 3. 2015

15. 10., 29. 10. 2015

Modul Environment

7. 5., 21. 5. 2015

4. 12., 17. 12. 2015

Modul Kvalita

5. 2., 19. 2. 2015

17. 9., 1. 10. 2015

Modul Měkké dovednosti

9. 4., 23. 4. 2015

12. 11., 26. 11. 2015

Modul SW pro řízení dok.

5. 10., 19. 10. 2015 2015

 

V případě vašeho zájmu nám, prosím, zašlete vyplněnou přihlášku:

přihláška.doc (291 kB)
 

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem.