04.11.2015
Prg. Technologie má zpoždění
OPPIK výzva Technologie bude vyhlášena až o měsíc později, dle aktualizovaného harmonogramu výzev. Agentura Czechinvest plánuje vyhlášení na prosinec 2015 a příjem žádostí od 4. 1. 2016 do 4. 5. 2016.
pas.
 
11.07.2015
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost přináší v dotačním období 2014 - 2020 možnost získat dotaci ve čtyřech oblastech podpory: Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje | Prioritní osa 2 - Podpora podnikání malých a středních firem | Prioritní osa 3 - Efektivnější nakládání energií | Prioritní osa 4 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií
hil.
 
17.04.2015
V rámci již schválených pravidel výběru dodavatelů pro veřejné zakázky v Bruselu budou certifikované systémy managementu i nadále vyhledávány pro svůj nesporný smysl a prostor ve většině organizací. Novelizace oblasti zadávání veřejných zakázek bude muset opět více respektovat uchazeče, kteří budou moci zaručit kvalitu procesů certifikátem ISO 9001, který bude vydán akreditovaným certifikačním orgánem.
cep.
 
21.09.2014
Dne 26. února 2014 vyšla nová SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES. Lhůta pro implementaci požadavků v rámci ČR je stanovena do 18.04.2016.
cep.
 
Úspěchy:
Nárůst klientů požadujících certifikaci
Požadavek na certifikovaný systém managementu dle ISO 9001 (a další systémy řízení) zaznamenává opět nárůst a to díky větší odpovědnosti zadavatelů veřejných zakázek, kteří patrně pochopili smysl a přidanou hodnotu tohoto prvku. Predikci budoucího zájmu pak umocňuje již schválená evropská směrnice, která akcentuje tento požadavek při výběru vhodného dodavatele.
Projekt Profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje
V současné době je celý projekt postupně ukončován. Koncem měsíce června byly dokončeny kurzy na všechna plánovaná témata, nyní probíhají evaluační aktivity ze strany pedagogických pracovníků, byly zrealizovány zahraniční (Velká Británie, Itálie, Francie) odborné stáže, byly zrealizovány i tuzemské srovnávací a inspirační stáže. Zároveň byla MŠ předána technika a zařízení umožňující lepší aplikaci poznatků v praxi. Nyní je naplánován závěrečný workshop, kterým bude ukončena komplexní realizační část projektu. Následovat bude období udržitelnosti.
Naše společnost zpracovává celou řadu žádostí o dotace z Operačního programu Životní prostředí. Tyto dotace se nejvíce týkají pořízení zametacích vozů, ...