Úspěchy:
Nárůst klientů požadujících certifikaci
Požadavek na certifikovaný systém managementu dle ISO 9001 (a další systémy řízení) zaznamenává opět nárůst a to díky větší odpovědnosti zadavatelů veřejných zakázek, kteří patrně pochopili smysl a přidanou hodnotu tohoto prvku. Predikci budoucího zájmu pak umocňuje již schválená evropská směrnice, která akcentuje tento požadavek při výběru vhodného dodavatele.